SEYR-İ VÜCUD- 7DEN 77YE BEDEN BİÇİMLENDİRME VE DANS GRAMERİ

[ACTIONFUSION//HAREKETFÜZYON]

„Seyir halinde olan vücudu seyrederken yakalanan basit bir farkındalık noktasında içsel vücud bulma hali seyre geçer ve bu halde kalma esnasında salat/namaz(meditasyon) ahvali etüd edilir. Bu halden kopuşla beraber tekrar dış seyirde yakalanacak bir diğer farkındalığa kadar iyiniyetle tüm kalıpsal bilgilerden sakınarak en yalın hale teslimiyet etüd edilir“

1.7 DEN 77 YE Beden Biçimlendirme – Beden Heykeltraşlığı

2.Dans Grameri – tüm dans dillerinin ortak özü

3.Tasavvuf bazlı maneviyat çalışması

4.Akan beden hareketlerine entegre nefes teknikleri çalışması

5.Mental Training bazlı yaklaşımıyla Alzheimer türü aklın/beynin düzgün kullanımının sekteye uğradığı durumlara karşı önemli bir beyin kullanım metodolojisi

6.Kas detaylandırma özelliği dolayısıyla da bedende oluşabilecek tüm fiziksel kaynaklı problemlere çok önemli bir koruma ve mevcut rahatsızlıkların kas örgülenmesi kaynaklı iyileştirilmesi tekniği

7.Hepsinin ötesinde hayat içinde yepyeni algıyla ve enerjiyle varoluş biçimidir...

 

B.Ü. Matematik mezunu (B.U. BS Matematik 1989) Mine Ayşe Karamehmet tarafından ilkokul üçüncü sınıfta baleyle başlayan ve hayat örgüsüne yayılan tüm beden eğitimleri süresince,sahip olduğu analizci bakış sayesinde yıllar içerisinde geliştirilmiş; bir dönem çok popüler olan Aerobik, günümüzde moda olan Pilates, Neo-pilates gibi çalışmalardan, balenin yoga bazlı hareketlerinden, İsveç jimnastiği, Tai chi chuan ve bazı modern dans tekniklerinden (Graham,Cunningham, Horton, Release)esinlenen ve beslenen, latin dansları, tango, tap dansı, flamenko adım ve/veya duruşlarından ve hareket kombinasyonlarından da istifade ederek şekillenen karma bir programdır…

 

Herkesin her yaşta, fizik kondisyon ya da bedensel altyapıne olursa olsun katılabileceği bir programdır. Verilen basit komutlar ve adım adım işlenen gelişme sürecinde her birey, ortaya koyduğu niyet [her şey bir niyetle başladı=niyetini iyi koy], niyet için harcadığı emek [gösterdiği teslimiyet, istikrar ve konsantrasyon (yoğunlaşma, derinleşme ve genleşme)] derecesinde kendi sürecinde ilerler. İlerleme ve gelişme kaçınılmazdır...

 

Dersin ilk bölümünde bölge bölge sürdürülen kasa yönelik lokal ısınma,esnetme ve güçlendirme çalışmalarıyla, bölgesel kasların kontrol altına alınması, daha önce farkına varılmayan, günlük hayatta kullanılmayan bazı kas gruplarının farkına varılması [farkındalık]ve devreye sokulması sağlanır. Akabinde genelde tek tek kullanılan kasların birbirleriyle çalışma disiplinlerinin devreye sokulması için basit hareket kombinasyonlarından faydalanılarak, bir yandan (mental training yoluyla) zihinsel genişleme ve ruhsal farkındalığa uzanan bir kanal ılır. Nihai olarak vücudun toparlanmasını, fizyonomik kapasitesi dahilinde daha detaylı, uzun ve güçlü kaslardan oluşan bir yapıya doğru ulaşılmasını [detaylanarak genleşme] ve  adale sisteminin düzgün hale getirilmesini sağlayan bir antrenman programıdır… -Beden Heykeltraşlığı- Düzenli olarak yapıldığı takdirde [süreklilik ve istikrar], değişik dans adım ve hareketlerinden de yardım alınarak dersin değişik yerlerinde gerçekleştirilen aerobik hareketlerle yağların kilo olarak vücuda yerleşmesi engellenir ve yağlı olan bölgelerin kasa dönüştürülmesi ve detaylanması; düzgün beden duruşunun kalıcı hale gelmesi sağlanır… Derslerin belirli yerlerinde gerçekleştirilen esnetme ve esnetilen kadarını güçlendirme hareketleriyle de vücut edindiği form değişikliğinin ötesinde dayanıklılık ve esneklik kazanır. –Kalıcı esnek, detaylı ve güçlü kas yapısı-Vücut kas sisteminin doğru örgülenmesi sayesinde, belirli bölgelerdeki fizyonomik rahatsızlıklar büyük ölçüde giderilir, hatta tamamen ortadan kalkabilir. –Bedenin sağlıklı bir yapıya kavuşması-

 

Daha güzel bir form ve güven duygusu getirecek bir sistem olmasından ötürü, tek başına sürdürülebilecek bir çalışma olarak düşünülebileceği gibi, çeşitli dans dillerini oluşturan ortak hareket yapılarının analizleri ve farklı şekillerde yeniden kurgulanmaları, pozisyon, ağırlık merkezi ve ağırlık transfer çalışmalarıyla herhangi bir dans koluna tam hazırlık ya da onun yanı sıra yürütülebilecek destekleyici bir program olarak da ele alınabilir (bir tür dans grameridir)… Beden Biçimlendirme/Beden Disiplini Atölyesi başlangıçta balefüzyon olarak (balletfusion) başlamış ancak yıllar içerisinde tüm diğer danslardan, farklı beden çalıştırma disiplinlerinden ve tai-chi den de beslenerek Actionfusion (hareketfüzyon) haline dönüşmüş, nihayetinde paralelinde tasavvufi bir altyapı çalışmasının kurgulanmasıyla Seyr-i Vücud halini almıştır…

 

Bu çalışma disiplini  fiziksel çalışmanın yanısıra, her nefes alan canlının kendi inancını, ya da kendi özünü yakalamasını sağlayabilecek bir tür tasavvuf altyapı da içermektedir, bu anlamda bazı hareketlerini inceleyip kısmen kullanmakla beraber bizim özümüze yabancı bir kaynaktan çıkmış olan Yoga türü disiplinlere uzak düşmektedir.

„Bedene Disiplin, Ruha Özgürlük“

 

Seyr-i Vücud [actionfusion//hareketfüzyon] 7den 77ye beden biçimlendirme ve dans grameri